Betingelser annonce materiale

Spalter            mm                 Trykformat

1 Spalte             41 mm               39 mm

2 Spalter           86 mm               83 mm

3 Spalter           131 mm            127 mm

4 Spalter           176 mm            170 mm

5 Spalter           221 mm            214 mm

6 Spalter           266 mm            258 mm

 

Spaltehøjde Tabloid

Maks Spaltehøjde………………  365 mm


 

Trykteknik

Offsetrotation

Rasterfinhed

34 linjer

Farver Alle SPOT-farver skal defineres som CMYK

efter DP/E-standard til avistryk.

Ikke DP/E-standard-definerede farver kan ændre udseende i trykket.  Der modtages ikke reklamationer på annoncer, der ikke er defineret som CMYK efter DP/E-standard til avistryk.

Branchestandard

Retningslinjer for levering af annoncer til avistryk: www.kankanikke.dk, Vigtigste enkelte punkt er at pdf’en leveres i version 1.3.

Færdigt materiale

Færdigt annonce materiale skal leveres i hen- hold til “Retningslinjer for levering af annonce materiale” (findes på: www.pressenshus.dk) godkendt og underskrevet af Danske Dag- blades Forening (DDF) og Danske Reklame- bureauers Brancheforening (DRRB). Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til, uden forudgående aftale, at  korrigere materiale, som ikke overholder branche-standarden.

Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes, og derudover skal materiale:

  • Uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format – det trykbare element -, indeholde   en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen placeres korrekt på siden.
  • Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker.
  • Du har selv produceret annoncen eller har fået et grafisk bureau til det. Den færdige annonce sendes som Pdf via mail – 50 kr. pr. stk.

Delmaterialer til annoncer som produceres af Jysk Fynske Medier skal overholde følgende tekniske krav (med undtagelse af særlige publikationer):

 

Manus

  • Indskrives i enten programmer fra office-pakken eller direkte i e-mail.

 

Illustrationer og foto

  • Filformat af foto: Jpeg
  • Foto leveres i minimum 200
  • Bitmapgrafik leveres i minimum 600
  • Logo og illustrationer i

 

PDF

  • Pdf’er kan medsendes som delmateriale, det er dog her vigtigt at pdf’en er lavet som version 3.

Overskridelse af annoncedeadline

Annonce materiale og kundekorrekturer skal være modtaget af Jysk Fynske Medier inden avisens fastsatte deadline.  Ved   overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annonce- materiale.

Se deadlines for Dagblade og ugeaviser.

 

Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af annoncens pris.

 

Forbehold                                                           

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

 

Udskydelse                                                        

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

 

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, skal

forsynes med en 2 punkt ramme om annoncen samt ordet „ANNONCE“ i 12 punkt over rammen i øverste venstre hjørne uden for rammen, men   inden   for   standardformatet. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.

 

Annoncekodex

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Jysk Fynske Medier. I øvrigt forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget.

 

Opmåling/prisudregning rubrik

Annoncer opmåles fra skillestreg til skille- streg, dog beregnes 1 mm over og 1 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende).

 

Fejl og reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter ind- rykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende.

Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden.

Se www.kankanikke.dk

Såfremt annoncen ikke overholder branche- standarden og Jysk Fynske Medier retter fejlen, forbeholdes retten til at fakturere et gebyr på kr. 500,-, og der kan ikke forventes nogen dekort på indrykningen i fald rettelsen resulterer i et dårligt resultat i avisen.

 

Produktion af annoncer til indrykning

Jysk Fynske Medier beholder ophavsretten til det producerede materiale.

Kopi af det producerede materiale kan hentes gratis via.  kundens korrekturlink, såfremt materialet skal udleveres/sendes faktureres et gebyr på 250,-, annoncematerialet må anvendes til eget brug og ikke til indrykning i andre medier.

Der er 3 korrekturer indeholdt i en produktion, anvender kunden ekstra korrekturgange tilfalder et servicegebyr som følger:

99,- på annoncer under 250 mm.

249,- på annoncer mellem 250-1095 mm.

399,- på annoncer over 1095 mm. Servicegebyret træder i kraft fra d.1.10.2020.

Ekspedition af annonce materiale

til andre medier afregnes til kr. 0,30 kr./mm.


 

E-Profil/E-avis.

Produktet er obligatorisk ved annoncering i printudgivelser der udkommer som e-avis.

Overførsel fra ugeavis*: Annoncer under 100 mm 239,00

Annoncer over 100 mm 349,00

Overførsel fra dagblad*: Annoncer under 100 mm 349,00

Annoncer over 100 mm 469,00

Private, døds- og takkeannoncer: Annoncer under 100 mm 174,50

Annoncer over 100 mm 234,50

*Priserne er pr. indrykning

Miljøtillæg

0,11 kr./mm.

Generelle betingelser

Se særskilte PDF-filer.

Alle priser er ekskl. moms

Handelsbetingelser

Se særskilte PDF-filer.

Alle priser er ekskl. moms Se den til enhver tid gældende prisliste på:

www.jfmedier.dk

Kontakt os Book møde

Kan vi hjælpe?

Vi sidder klar ved telefonen mandag-torsdag fra 8.00-16.00 og fredag fra 08.00-15.30.
Du kan også altid sende os en mail på: markedsfoering@jfmedier.dk – så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Book et møde i dag og få lagt en gratis markedsføringsplan

Navn*
Firma*
CVR nummer*
Arbejdsmail*
Telefon*
Indtast mødeinformationer
Foretrukne dage
Kommentar

Få større effekt af din markedsføring, få styr på dine unikke kvaliteter

Har du helt styr på dine unikke kvaliteter? Altså hvordan du skiller dig ud fra mængden, så kunderne vælger dig fremfor konkurrenten?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en guide til at skille dig ud fra dine konkurrenter og få flere kunder i ”butikken”.

Indtast dine kontaktoplysninger her*
Fornavn
Efternavn
Virksomhed
Din arbejds e-mail
Jeg accepterer nedenstående samtykke

2 Håndværkere som arbejder med tagkonstruktion

Nyhedsbrevet, der styrker din markedsføring
*Ved tilmelding: Når du samtykker til modtagelse af nyhedsbreve fra Jysk Fynske Medier P/S, accepterer du modtagelse af elektroniske nyhedsbreve, som indeholder nyheder, markedsføringstiltag, konkurrencer samt tilbud om deltagelse i sociale og fagligevents for Jysk Fynske Medie samt udvalgte datterselskaber og egene brands. klik her for en komplet oversigt over udvalgte datterselskaber og brands. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via linket i bunden af den tilsendte e-mail eller ved henvendelse. Læs vores privatlivs- og cookiepolitik her